Harry Emmery

De foto's op deze website vallen onder volledig copyright. Dit betekent dat ze buiten deze website niet gebruikt mogen worden voor welk doel dan ook, tenzij door mij persoonlijk hier toestemming voor gegeven is. Dit is vrij makkelijk geregeld, dus neem even contact met me op voor het gebruik van een foto.

Veel van mijn foto's op http://www.flickr.com/, Facebook, Google+ etc. vallen onder een Creative Commons BY-NC-SA. Per foto staat dit aangegeven - wanneer dit niet te vinden is, vallen ze onder bovenstaande clausule. "Creative Commons" betekent dat je foto's mag kopiëren en gebruiken, onder de volgendecondities:

  • Attribution — Je moet mijn naam noemen als de fotograaf / auteur.
  • Non-Commercial — Je mag de foto's niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Dit betekent dat je ze niet mag verkopen, maar ook niet op een commerciële website mag gebruiken. Als je direct of indirect geld verdient met hetgene waar je mijn foto voor wil gebruiken, neem dan contact met me op.
  • No Derivative Works — Je mag de foto niet aanpassen of afgeleide werken maken.

Dit is slechts de standaard-licensie. Alle bovenstaande restricties kunnen worden opgeheven. Neem contact met me op wanneer je een foto wil gebruiken.

Website

De geschreven tekst op deze website valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licensie, zoals hier boven omschreven voor foto's.